Een brasserie is Frans voor een brouwerij en is etymologisch en historisch gezien de naam van de plaats waar bier wordt gebrouwen. Met metonymie duidt de term brasserie ook een etablissement aan dat zowel als bar fungeert – waar vooral maar niet exclusief bier wordt geschonken – als in een restaurant.

Bier - proost

Bier en brasserie

De term ‘brasserie’ kan van toepassing zijn op een industriële site waar bier in grote hoeveelheden wordt geproduceerd, maar ook op een lokale ambachtelijke verwerker die zijn eigen bier maakt en op de markt brengt, zoals het geval was vóór het industriële tijdperk: In dit geval spreken we soms van een ambachtelijke brouwerij, een artisanale brouwerij of zelfs een microbrouwerij, vooral in Canada. De term brouwerij komt ook voor in de naam « hoeve-brouwerij » die is overgedragen aan de landbouwsector waar de boer-producent-boer zijn productie omzet in boerderijbier.

In industriële zin bestaat een brouwerij vaak uit een reeks gebouwen waar landbouwproducten worden opgeslagen (hop, gerstemout); reactoren waar de verschillende operaties plaatsvinden; en tenslotte gebouwen waar het eindproduct wordt opgeslagen en verpakt, dwz bier (het residu wordt bostel genoemd).

De persoon die verantwoordelijk is voor de delicate werking van het brouwen wordt een brouwer of meesterbrouwer genoemd.

In Frankrijk: installatie geclassificeerd voor milieubescherming

Volgens de Franse wetgeving zijn industriële brouwerijen geklasseerde installaties voor de bescherming van het milieu (ICPE). Dit type installatie valt immers onder punt nr. 2220 van de nomenclatuur van ingedeelde installaties (« bereiding of conservering van voedingsproducten van plantaardige oorsprong, door koken, inblikken, diepvriezen, invriezen, vriesdrogen, uitdrogen, roosteren, fermentatie enz., met uitzondering van elders geclassificeerde activiteiten en diervoeder, maar met inbegrip van werkplaatsen voor het rijpen van fruit en groenten. « ):

  • Installaties die maximaal 90 opeenvolgende dagen per jaar in bedrijf zijn en een hoeveelheid binnenkomende producten van plantaardige oorsprong hebben van meer dan 20 ton per dag, evenals installaties die meer dan 90 opeenvolgende dagen in één jaar en één de hoeveelheid binnenkomende producten van plantaardige oorsprong van meer dan 10 ton per dag moet worden geregistreerd. Om hun milieu-impact te beperken, moeten de beheerders van deze installaties in het bijzonder voldoen aan de technische vereisten van een ministerieel besluit van 14 december 2013.
  • Installaties die maximaal 90 opeenvolgende dagen per jaar in bedrijf zijn en een hoeveelheid binnenkomende producten van plantaardige oorsprong hebben tussen 2 ton per dag en 20 ton per dag, evenals installaties die langer dan 90 opeenvolgende dagen in bedrijf zijn één jaar en een hoeveelheid binnenkomende producten van plantaardige oorsprong tussen 2 ton per dag en 10 ton per dag moet worden aangegeven. Om hun milieu-impact te beperken, moeten de exploitanten van deze installaties in het bijzonder voldoen aan de technische vereisten van een ministerieel besluit van 17 juni 2005.

Het onderzoek van registratieaanvragen en de controle op de naleving van de technische vereisten door de exploitanten worden uitgevoerd door de inspectie van geclassificeerde installaties.

Vrouw drinkt koffie in brasserie

Brasserie-restaurant

Bij uitbreiding kan deze term ook de naam aanduiden van de plaats waar het bier wordt geconsumeerd, zelfs als deze niet langer deelneemt aan de vervaardiging ervan; in die laatste zin wordt onder het woord brasserie nu ook een restaurant met professionele bediening verstaan, maar op een minder formele manier dan een restaurant, met in het bijzonder vaste openingstijden (11.30 – 14.30 uur | 18.30 – 22.30 uur).

Het al dan niet aanmerken van een restaurant als brasserie zal in de praktijk in feite voldoen aan relatief subjectieve criteria, zoals de aankleding, de sfeer, het aangeboden menu (meestal vrij traditioneel), enz.

Microbrouwerij en ambachtelijke brouwerij

Het verschil tussen deze twee soorten brouwerijen zit in hun distributiemethode. De term microbrouwerij duidt in België en Frankrijk een ambachtelijke verwerker aan die eveneens een activiteit van detailhandelaar van dranken in zijn gebouwen heeft (verkoop van bier per glas). Een ambachtelijke brouwerij is een bierproductiebedrijf dat gebruik maakt van een netwerk van distributeurs buiten het bedrijf.

De term artisanale brouwerij roept ook een productiefilosofie op en kan zowel worden toegepast op een microbrouwerij als op een ambachtelijke brouwerij. Dit is een brouwerij waarin één persoon (vaak de brouwer of de ondernemer) zijn eigen recepten en verwerkingsmethoden maakt. Dit in tegenstelling tot de brouwerijen die dit scheppingsgedeelte delegeren aan andere gespecialiseerde dienstverleners.